Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Prividi Dagmar, Ing. (S1204)

Prividi Dagmar, Ing. (S1204)

Značka správcu:
S1204
Dátum narodenia:
03.01.1980
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.08.2007
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Hlavná 25, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
prividiova@yahoo.com, 0905/815531
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
DÁVID Alexander Oddlženie - Splátkový kalendár č. 26OdS/1/2018 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.02.2018
Vargová Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/121/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz02.06.2018
Szabó Adam Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/243/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz30.06.2018
Hoštacka Eva Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/177/2019 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz26.04.2019
Danko Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/368/2019 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz27.07.2019
Žihala Roman Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/377/2020 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz28.12.2022
INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou Konkurz č. 7K/42/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia23.11.2005
Lucová Štefánia Konkurz č. 3K/176/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.11.2006
Tompošová Zuzana Konkurz č. 30K/38/2016 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz21.02.2017