Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Belica Miroslav, JUDr. (S1208)

Belica Miroslav, JUDr. (S1208)

Značka správcu:
S1208
Dátum narodenia:
07.11.1979
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.09.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
judr.belica@belica.sk, 037/2852761
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Nagy Július Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/21/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.08.2018
Hovorka Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/47/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.08.2018
Szabóová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/53/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.09.2018
Šillerová Beáta Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/1/2019 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.02.2019
Lászlóová Zita Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/43/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.05.2019
Angyalík Tibor Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/238/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.12.2019
Vrzalová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/19/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.02.2020
Kabaiová Jolana Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/61/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz13.03.2020
Méhes Csaba Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/122/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz16.05.2020
Székely Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/40/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz15.04.2021