Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Belica Miroslav, JUDr. (S1208)

Belica Miroslav, JUDr. (S1208)

Značka správcu:
S1208
Dátum narodenia:
07.11.1979
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.09.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
judr.belica@belica.sk, 037/2852761
Priradené konania (29):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Horák Eduard Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/97/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz23.03.2018
Nagy Július Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/21/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.08.2018
Bažalička Jozef Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/294/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.08.2018
Hovorka Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/47/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.08.2018
Szabóová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/53/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.09.2018
Hovan Adrián Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/217/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.10.2018
Tabi Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/110/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz19.12.2018
Slováková Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/383/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.12.2018
Šillerová Beáta Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/1/2019 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.02.2019
Lászlóová Zita Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/43/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.05.2019