Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Belica Miroslav, JUDr. (S1208)

Belica Miroslav, JUDr. (S1208)

Značka správcu:
S1208
Dátum narodenia:
07.11.1979
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.09.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
judr.belica@belica.sk, 037/2852761
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hovorka Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/47/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.08.2018
Méhes Csaba Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/122/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz16.05.2020
Székely Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/40/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz15.04.2021
Fridrichová Adela Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/3/2021 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi03.06.2021
Gulika Miroslav, PharmDr. Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/125/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.07.2021
Maršal Ján Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/88/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz31.08.2021
Valkovič Juraj Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/220/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz12.10.2021
Hudec Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/183/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.11.2021
Čengerová Helena Oddlženie - Splátkový kalendár č. 23OdS/7/2021 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi27.11.2021
Muharová Eva Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/212/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.12.2021