Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > B.F.B. správcovská, v.o.s. (S1220)

B.F.B. správcovská, v.o.s. (S1220)

Značka správcu:
S1220
IČO:
36832006
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.11.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Kontakty:
info@boljesik.sk, 033/773 20 61
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
bfb@akfiala.sk, 0948/966 771
Priradené konania (32):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Šulek Ervín Iné č. 36NcKR/1/2015 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
CASPA a.s. v konkurze Konkurz č. 4K/61/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.04.2017
WLC, spol. s r. o. v konkurze Konkurz č. 4K/38/2009 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.01.2010
Slovák Milan Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/944/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.11.2020
Danielová Mária Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/131/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz14.05.2020
Rajnoha Ondrej Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/193/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.07.2020
Miček Radovan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/361/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz26.08.2020
Krčíková Viktória Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/225/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.10.2020
Kariková Alena Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/502/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz03.12.2020
Varga Kornel Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/285/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz12.12.2020