Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > B.F.B. správcovská, v.o.s. (S1220)

B.F.B. správcovská, v.o.s. (S1220)

Značka správcu:
S1220
IČO:
36832006
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.11.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, Slovensko
Kontakty:
info@boljesik.sk, 033/762 87 45
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Kontakty:
boljesikml@boljesik.sk, 033/773 20 61
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
bfb@akfiala.sk, 0948/966 771
Priradené konania (59):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Šulek Ervín Iné č. 36NcKR/1/2015 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Horrus Alexsandria Ria Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/82/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz20.12.2018
Ravasz Jozef Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/287/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz29.08.2019
Szutyányiová Monika Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/380/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz01.01.2020
Malík Ivan Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/7/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz05.02.2020
Torma Katalin Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/35/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz18.02.2020
Hrebíček Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/43/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz20.02.2020
Mészárosová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz04.03.2020
Svorad Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/72/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz24.03.2020
Vaňo Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/95/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz17.04.2020