Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Suchanová Vlasta, JUDr. (S12)

Suchanová Vlasta, JUDr. (S12)

Značka správcu:
S12
IČO:
31825362
Dátum narodenia:
09.12.1964
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, Slovensko
Kontakty:
suchanova.vlasta@gmail.com, 035/6420742, 0918 728 722
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Nagy Attila Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/87/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.11.2022
Švelková Janka Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/158/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.09.2021
Roháč Štefan Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/267/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.11.2021
Simonics Viktor Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/230/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.11.2023
Nagy Tibor Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/7/2024 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz02.02.2024
Rezdovič Andrej Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/12/2024 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.02.2024
Németh Jozef Oddlženie - Konkurz č. 56OdK/14/2024 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz13.02.2024
Ölvecký Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/28/2024 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.03.2024
Homola Jozef Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/47/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.04.2021