Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Suchanová Vlasta, JUDr. (S12)

Suchanová Vlasta, JUDr. (S12)

Značka správcu:
S12
IČO:
31825362
Dátum narodenia:
09.12.1964
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, Slovensko
Kontakty:
suchanova.vlasta@gmail.com, 035/6420742, 0918 728 722
Priradené konania (26):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jakubíková Viera Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/13/2017 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz23.06.2017
Mičo Peter Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz17.10.2018
Bezáková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/5/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.02.2019
Matušková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/7/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.02.2019
Sluková Dana Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/22/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz13.04.2019
Petríková Anna Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.05.2019
Škorecová Dajana Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/124/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.08.2019
Libo Marián Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/139/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz13.08.2019
Krátky Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/188/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.09.2019
Császárová (predtým Mikle Baráthová) Lucia Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/187/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz12.09.2019