Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Suchanová Vlasta, JUDr. (S12)

Suchanová Vlasta, JUDr. (S12)

Značka správcu:
S12
IČO:
31825362
Dátum narodenia:
09.12.1964
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, Slovensko
Kontakty:
suchanova.vlasta@gmail.com, 035/6420742, 0918 728 722
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Nagy Attila Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/87/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.11.2022
Švelková Janka Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/158/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.09.2021
Roháč Štefan Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/267/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.11.2021
Miko Norbert Oddlženie - Splátkový kalendár č. 29OdS/4/2022 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi24.06.2022
Krastenics Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/265/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz04.01.2023
Zambojová Alexandra Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/33/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz18.03.2023
Dian Matej Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/56/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz18.04.2023
Jarábek Jozef Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/63/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.04.2023
Homola Jozef Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/47/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.04.2021