Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Takáč Mikuláš, Ing. (S1218)

Takáč Mikuláš, Ing. (S1218)

Značka správcu:
S1218
Dátum narodenia:
07.03.1946
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
25.10.2007
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Timravy 23, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
mikulas.takac@gmail.com, 043/4287022,0903/565 599
Priradené konania (2):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Molitorisová Marcela Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi07.06.2017
SVIHALEK Frank Oddlženie - Splátkový kalendár č. 7OdS/4/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi05.10.2017