Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Takáč Mikuláš, Ing. (S1218)

Takáč Mikuláš, Ing. (S1218)

Značka správcu:
S1218
Dátum narodenia:
07.03.1946
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
25.10.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Timravy 23, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
takingexport@stonline.sk, 043/4287022,0903/565 599
Priradené konania (72):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Mažgút Daniel Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/72/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz31.08.2017
SVIHALEK Frank Oddlženie - Splátkový kalendár č. 7OdS/4/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi05.10.2017
Čuntala Ignác Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/78/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.09.2017
Tropp Alek, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/100/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz17.10.2017
Hupková Šarlota Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/113/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz25.10.2017
Brezina Martin Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/134/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.11.2017
Fliťar Juraj Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/141/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.12.2017
Paška Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/155/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz23.12.2017
Konček Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/5/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz25.01.2018
Inšpektor Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/18/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.02.2018