Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slavkovská Henrieta, Mgr. (S1235)

Slavkovská Henrieta, Mgr. (S1235)

Značka správcu:
S1235
Dátum narodenia:
02.09.1972
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
18.02.2008
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, Slovensko
Kontakty:
henrieta.slavkovska@stonline.sk, 0907 733 454
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Soókyová Vlasta Iné č. 31NcKR/21/2013 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia07.02.2017
Chalas Štefan Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/232/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.11.2019
Adamusová Soňa Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/262/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.12.2019
Danková Valentína Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/176/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.07.2020
Rafaelová Ružena Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/251/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.11.2020
Pócsová Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/256/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz13.11.2020
Bumbalová Jana Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/267/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.11.2020
Bajteková Ildikó Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/282/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.12.2020
Szmolková Ildikó Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/289/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.12.2020
LB - Story, s.r.o. Konkurz č. 31K/71/2012 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.12.2015