Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Havlát Róbert, Ing. Bc. (S1243)

Havlát Róbert, Ing. Bc. (S1243)

Značka správcu:
S1243
Dátum narodenia:
29.05.1978
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.04.2008
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
rhavlat@havlat.sk, 02/54410102
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Rohoška Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/141/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz02.07.2020
Štefanková Simona Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/267/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.10.2020
Velebír Juraj Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/151/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.07.2020
Kučeravý Samuel Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/322/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.10.2020
Macek Štefan Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/379/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.11.2020
Albrecht Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/458/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.11.2020
S-KOMPLEX a.s. Konkurz č. 6K/32/2008 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.12.2015
Metro Media, s.r.o. Konkurz č. 3K/32/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.08.2011
DOMUS PETRA, s.r.o. v konkurze Konkurz č. 3R/8/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.01.2013
ASPOL, spol. s r.o. Konkurz č. 3K/27/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz05.11.2014