Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Čižmárová Jarmila, JUDr. (S112)

Čižmárová Jarmila, JUDr. (S112)

Značka správcu:
S112
IČO:
31810942
Dátum narodenia:
30.06.1957
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
cizmarova@akcizmarova.sk, 02/68286690, 0903 432 858
Priradené konania (34):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
D&V Stavebno-obchodná činnosť, s.r.o. Konkurz č. 6K/46/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz27.09.2011
MNT plus, s.r.o. Konkurz č. 2K/31/2008 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.11.2008
Wismans Christoph Martin Konkurz č. 4K/11/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz08.05.2010
Pleva Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/52/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.08.2017
Bužíková Matilda Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/86/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.10.2017
Bartoš Alexander Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/17/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz31.01.2018
Boďová Martina Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/95/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.04.2018
Csölle Mikuláš Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/153/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.05.2018
Bělčíková Dana Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/283/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.08.2018
Keráková Marta Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/312/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.09.2018