Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1240)

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1240)

Značka správcu:
S1240
IČO:
44088833
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
31.03.2008
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@ssr.sk, 048/611 20 72
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
bratislava@ssr.sk, 048 611 20 72, 0918 187 380
Priradené konania (65):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čurma Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/132/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.04.2018
Horňák Štefan Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/206/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.05.2019
Tokár Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/287/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.06.2019
Jakub Juraj Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/6/2018 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi05.07.2018
Petrik Michal Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/520/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.01.2019
Mrasko Erik Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/171/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.05.2020
Miňo Peter Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/166/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.05.2020
Fedor Jozef Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/125/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.04.2020
Balog Jozef Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/73/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz26.02.2020
Morová Eva Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/557/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.12.2019