Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1240)

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1240)

Značka správcu:
S1240
IČO:
44088833
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
31.03.2008
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@ssr.sk, 048/611 20 72
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
office@ssr.sk
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Pluhová 2, 83103 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
office@ssr.sk, 0918/187 380
Priradené konania (41):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
WLC, spol. s r. o. v konkurze Konkurz č. B1-4K/38/2009 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz09.01.2010
Pramuka Michal Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/24/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz29.06.2023
Tomeš Vladislav Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/264/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz14.12.2022
Doffeková Lucia Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/35/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz12.04.2023
Ďuráčová Romana Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/201/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz24.01.2024
Baranovič Július Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/25/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz20.03.2024
Fajnorová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/82/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.04.2024
ORCO Blumentálska a. s. Konkurz č. B1-4K/63/2010 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz11.12.2015
PARK REAL, a.s. Konkurz č. 46K/395/2000 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia27.06.2001
Roľnícke družstvo Beharovce Vyrovnanie č. 3k/129/1999 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.10.1999