Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1240)

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1240)

Značka správcu:
S1240
IČO:
44088833
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
31.03.2008
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@ssr.sk, 048/611 20 72
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Pluhová 2, 83103 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
bratislava@ssr.sk, 0918/187 380
Priradené konania (61):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ing. Peter Kubov Konkurz č. 2K/24/2011 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz31.08.2011
LLEMI SLOVAKIA s.r.o. v konkurze Konkurz č. 2K/27/2009 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
Gente Gema Group s.r.o. v konkurze Konkurz č. 2K/33/2009 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
GAJUS a.s. v konkurze Konkurz č. 2K/40/2009 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
EUROTRADE SLOVAKIA, s.r.o. Konkurz č. 1K/13/2008 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.09.2009
Čurma Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/132/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.04.2018
Horňák Štefan Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/206/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.05.2019
Tokár Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/287/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.06.2019
Jakub Juraj Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/6/2018 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi05.07.2018
Petrik Michal Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/520/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.01.2019