Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Straka Michal, JUDr. (S1256)

Straka Michal, JUDr. (S1256)

Značka správcu:
S1256
Dátum narodenia:
08.11.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.08.2008
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovensko
Kontakty:
info@spravcovska.com, 0902 707 782
Priradené konania (43):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Bencsics Norbert Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/186/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz26.09.2018
Bartoš Tibor Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/245/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz19.12.2018
Vilhelmová Alena Oddlženie - Splátkový kalendár č. 36OdS/1/2019 Okresný súd TrnavaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi30.01.2019
Červenková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/50/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz03.04.2019
Valachovičová Jana Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/108/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz17.05.2019
Döme Adam Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/139/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz07.06.2019
Čavara Timotej Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/162/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz26.06.2019
Krnáč Dušan Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/221/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz24.07.2019
Gašparík Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/383/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz01.01.2020
Modrovský Martin Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/1/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz04.02.2020