Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Malich Jozef, JUDr.PaedDr. (S1188)

Malich Jozef, JUDr.PaedDr. (S1188)

Značka správcu:
S1188
Dátum narodenia:
20.03.1973
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.04.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
jozef.malich@etp-mb.sk
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Telemont, a. s. Konkurz č. 4K/36/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.12.2015
Bartošová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/134/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz27.04.2018
Mikloš Jozef Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/479/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.01.2019
Vlčko Pavel Konkurz č. 32K/2/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.05.2020
Matula Marek Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/106/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.06.2020
Ondarišin Matej Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/171/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.07.2020
RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o. Konkurz č. 4R/5/2016 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.03.2017
BabyPrestige, s. r. o. Konkurz č. 27K/2/2019 Okresný súd Bratislava IZačaté konkurzné konanie20.12.2019