Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Miho Michal, Mgr. (S1279)

Miho Michal, Mgr. (S1279)

Značka správcu:
S1279
Dátum narodenia:
11.04.1978
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.01.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
michalmiho@gmail.com, 0903 801 595
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
MAYTEX a.s. Konkurz č. 55K/1/2004 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia27.02.2004
Janolek Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/3/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi07.12.2017
Majer Marian Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/131/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.12.2022
Hulínová Patrícia Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/135/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz10.01.2023
EUROWOOD S, spol. s r.o. Konkurz č. 28K/4/2005 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Brodňan Ľudovít Iné č. 1NcKR/3/2010 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Ing. Jaroslav Širo - PROMT Konkurz č. 2K/1/2012 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.08.2012
PREFA Sučany, a.s. Konkurz č. 4R/1/2012 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz24.05.2012
REHA, spol. s r.o. Konkurz č. 2K/11/2015 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.06.2016