Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Miho Michal, Mgr. (S1279)

Miho Michal, Mgr. (S1279)

Značka správcu:
S1279
Dátum narodenia:
11.04.1978
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.01.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
michalmiho@gmail.com, 0903 801 595
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
MAYTEX a.s. Konkurz č. 55K/1/2004 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia27.02.2004
Prvá liptovská, a.s. Konkurz č. 2K/8/2007 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Guriel Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/45/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.05.2024
EUROWOOD S, spol. s r.o. Konkurz č. 28K/4/2005 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Brodňan Ľudovít Iné č. 1NcKR/3/2010 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Janolek Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/3/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi07.12.2017
Krajčík Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/112/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz02.12.2023
Lakatoš Roman Konkurz č. 9K/1/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz16.04.2024
Novosád Daniel Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/27/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz27.03.2024
Ing. Jaroslav Širo - PROMT Konkurz č. 2K/1/2012 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.08.2012