Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Miho Michal, Mgr. (S1279)

Miho Michal, Mgr. (S1279)

Značka správcu:
S1279
Dátum narodenia:
11.04.1978
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.01.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
michalmiho@gmail.com, 0903 801 595
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
MAYTEX a.s. Konkurz č. 55K/1/2004 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia27.02.2004
Jana Bahr, SBS TRANS SLOVAKIA Konkurz č. 2K/29/2010 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Janolek Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/3/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi07.12.2017
Šmatlava Jozef Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/223/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz31.07.2019
Zupková Viera Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/25/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz12.02.2020
Ondrušová Janka Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/189/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz08.12.2020
Kašparová Milena Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/8/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.03.2021
EUROWOOD S, spol. s r.o. Konkurz č. 28K/4/2005 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Brodňan Ľudovít Iné č. 1NcKR/3/2010 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Ing. Jaroslav Širo - PROMT Konkurz č. 2K/1/2012 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.08.2012