Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Lipa Marián, Mgr. (S1280)

Lipa Marián, Mgr. (S1280)

Značka správcu:
S1280
Dátum narodenia:
09.12.1976
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.01.2009
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovensko
Kontakty:
marian.lipa@gmail.com, 0907 475 872
Priradené konania (4):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Belejčáková Ľubica, Bc. Konkurz č. 1K/16/2011 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
Zubajová Júlia Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/10/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz30.01.2018
Čureja Ivan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/704/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.12.2018
Džurban Marek Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/609/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.08.2019