SKP, k. s. (S1359)

Značka správcu:
S1359
IČO:
44915691
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.09.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 045/202 89 38
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 0940 789 212
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 0940 789 212
Priradené konania (57):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pastier Peter Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz17.06.2021
Molnárová Katarína Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/4/2021 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi17.07.2021
Popracová Jana Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/111/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz19.07.2019
Konkolyová Tatiana Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/151/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.08.2021
Kuruc Jozef Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/163/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.09.2021
Zakály Kristián Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/101/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.09.2021
Dráfiová Tünde Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/194/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz18.09.2021
Búžiková Iveta Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/201/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.09.2021
Bartoš Dominik Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/225/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz15.10.2021
Tichák Roman Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/92/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz17.09.2021