SKP, k. s. (S1359)

Značka správcu:
S1359
IČO:
44915691
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.09.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 045/202 89 38
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 0940 789 212
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 0940 789 212
Priradené konania (81):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
AGRONOVA, spol. s r.o. "v likvidácii" Konkurz č. 36K/142/2000 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia21.09.2000
Ing. Ján Kaiser - ASCONA Konkurz č. 1K/211/2004 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia06.09.2005
VK PLUS, spol. s r.o., a. s. Konkurz č. 39K/270/2001 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia05.04.2002
Kozák Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/161/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz10.10.2019
Gašinec Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/82/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz21.04.2020
Mrenka Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/114/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz18.06.2020
Šinská Viera, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/105/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.05.2020
Gomola Michal Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/52/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz11.03.2020
Betuštiak Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/58/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.03.2020
Volna Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/34/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz25.02.2020