SKP, k. s. (S1359)

Značka správcu:
S1359
IČO:
44915691
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.09.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 045/202 89 38
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 0940 789 212
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
office@skpks.sk, 0940 789 212
Priradené konania (54):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
AGRONOVA, spol. s r.o. "v likvidácii" Konkurz č. 36K/142/2000 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia21.09.2000
VK PLUS, spol. s r.o., a. s. Konkurz č. 39K/270/2001 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia05.04.2002
Krivdová Andrea Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/82/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.04.2022
Oláhová Soňa Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/212/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.08.2021
Cinková Anna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1070/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.12.2019
Kasák Tibor Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/65/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.07.2022
Tóthová Anna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/698/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz09.08.2018
Sisik Ján Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/173/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.08.2018
Stojka Kristián Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/64/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.04.2023
Hurtošová Markéta Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/81/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz26.05.2023