Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Roháč Ivan, JUDr. (S1361)

Roháč Ivan, JUDr. (S1361)

Značka správcu:
S1361
Dátum narodenia:
07.07.1984
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.09.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Jesenského 27, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
rohac.spravca@gmail.com
Priradené konania (15):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jelinková Sylvia Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/356/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz27.11.2020
Sivák Ján Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/21/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.02.2021
Grega Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/94/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz01.06.2021
Jakab Ján Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/136/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.07.2021
Čech Peter Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/157/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.07.2021
Vaško Oliver Konkurz č. 26K/29/2011 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.08.2011
Reštaurácie, štátny podnik Rožňava v likvidácií Konkurz č. 7K/52/2004 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia26.10.2004
Bačkovský Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/81/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2017
Sabo Ambróz Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/517/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.01.2019
Zdravotná doprava Košice, s.r.o. Konkurz č. 26K/44/2013 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.01.2014