Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Roháč Ivan, JUDr. (S1361)

Roháč Ivan, JUDr. (S1361)

Značka správcu:
S1361
Dátum narodenia:
07.07.1984
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.09.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Jesenského 27, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
rohac.spravca@gmail.com
Priradené konania (15):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Vaško Oliver Konkurz č. 26K/29/2011 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz12.08.2011
Reštaurácie, štátny podnik Rožňava v likvidácií Konkurz č. 7K/52/2004 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia26.10.2004
Bačkovský Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/81/2017 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz09.12.2017
Pavelová Renáta Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/25/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz16.03.2023
Čikošová Ivana Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/44/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz04.04.2023
Sčislák Milan Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/50/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz25.04.2023
Piskor Patrik Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/78/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz18.05.2023
Főrdős Gabriel Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/87/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz27.05.2023
Zdravotná doprava Košice, s.r.o. Konkurz č. 26K/44/2013 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz15.01.2014
LIGNOREX, spol. s r.o. Konkurz č. 31K/18/2014 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz09.10.2014