Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Roderová Katarína, Ing. (S1369)

Roderová Katarína, Ing. (S1369)

Značka správcu:
S1369
Dátum narodenia:
18.08.1961
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
29.09.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
roderova@onlinespravca.sk, 032/651 3811
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Tencer Ján Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/454/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz04.11.2020
Cingel Peter Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/137/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.06.2021
Sluková Marianna Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/312/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz29.09.2021
Peťková Zdenka Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/467/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz05.01.2022
Botková Eva Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/3/2022 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi26.03.2022
Mauer Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/201/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz21.06.2022
Kotian Robert Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/206/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.06.2022
Pihík Dominik Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/243/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz21.07.2022
ENZO - VERONIKA - VES, a.s. v konkurze Konkurz č. 29K/25/2010 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz09.12.2015
KRUH, spol. s r.o. v konkurze Konkurz č. 38K/4/2014 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.07.2014