Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Zvarová Jarmila, JUDr. (S1375)

Zvarová Jarmila, JUDr. (S1375)

Značka správcu:
S1375
Dátum narodenia:
08.05.1982
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
14.10.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Nerudova 14, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
jdudekova@centrum.sk, 0903/714 323
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Vangorová Marta Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/134/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.12.2017
Homová Mária Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/8/2018 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi18.12.2018
Farkaš Ľubomír Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/10/2020 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi28.11.2020
Orlovská Monika Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/178/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.08.2021
Kubin Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/213/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.09.2021
Farkašová Slavomíra Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/244/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.10.2021
Ikriová Darina Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/263/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.10.2021
VSS Foundry, s.r.o. Konkurz č. 31K/4/2013 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.06.2013
Čižmárová Liana, Mgr. Konkurz č. 31K/50/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.11.2014
Rapco Miroslav Konkurz č. 26K/51/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.09.2015