Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Letkovský Marek, Mgr. (S1378)

Letkovský Marek, Mgr. (S1378)

Značka správcu:
S1378
Dátum narodenia:
10.11.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.10.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
letkovsky@letkovsky.eu, 0911 958 011
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Rybecký Martin Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/264/2021 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz14.04.2022
MV-KOVOMONT, s.r.o. Konkurz č. B1-27K/49/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz06.10.2022
Renčík Vlastimír Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/146/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz17.11.2023
Voško Marek Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/206/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.01.2024
Putík Martin Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/241/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz24.02.2024
Sarrathore Camillo Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/29/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz29.02.2024
Boleček Roman Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/65/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.04.2024
Dvorín Dušan Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/103/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz11.05.2024
Halapin Jozef Konkurz č. B1-4K/7/2014 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz24.05.2014
NAVIGRAF GROUP s. r. o. Konkurz č. B1-8K/35/2016 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz29.12.2016