Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Letkovský Marek, Mgr. (S1378)

Letkovský Marek, Mgr. (S1378)

Značka správcu:
S1378
Dátum narodenia:
10.11.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.10.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
letkovsky@letkovsky.eu, 0911 958 011
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Tóthová Adriana, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/101/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.05.2020
Griga Anton Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/120/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.11.2020
Erös Anton Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/15/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.03.2021
Sitková Iveta Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/31/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz31.03.2021
Hornáčková Zuzana Konkurz č. 6K/64/2013 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.11.2013
NAVIGRAF GROUP s. r. o. Konkurz č. 8K/35/2016 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.12.2016
Mravec Miroslav Konkurz č. 6K/17/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz05.05.2017
Vladimír Galamboš s. r. o. Konkurz č. 32K/10/2020 Okresný súd Bratislava IZačaté konkurzné konanie13.06.2020