Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Polomský Ján, JUDr. (S1383)

Polomský Ján, JUDr. (S1383)

Značka správcu:
S1383
Dátum narodenia:
31.07.1981
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.12.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
polomsky@polomsky.sk, 02/50579561
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra Konkurz č. 3K/290/1996 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.08.1997
Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach Konkurz č. 3K/11/1993 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia28.03.1996
Pačes Martin Konkurz č. B1-27K/13/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz07.10.2020
FEMINIA Family s.r.o. Konkurz č. B1-31K/66/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz26.01.2023
Filo Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/74/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz18.04.2024
Mihok Roman Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/445/2018 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz12.01.2019
LAMDA-MODRA spoločnosť s r.o. Konkurz č. B1-4K/79/2011 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz31.12.2011
Tampel Milena Ana Konkurz č. B1-2K/39/2015 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz12.09.2015
Tichý Ján Konkurz č. B1-4K/56/2015 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz02.03.2016
Tichá Mária Konkurz č. B1-2K/57/2015 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.03.2016