Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Polomský Ján, JUDr. (S1383)

Polomský Ján, JUDr. (S1383)

Značka správcu:
S1383
Dátum narodenia:
31.07.1981
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.12.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
polomsky@polomsky.sk, 02/50579561
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra Konkurz č. 3K/290/1996 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.08.1997
Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach Konkurz č. 3K/11/1993 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia28.03.1996
Pačes Martin Konkurz č. 27K/13/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz07.10.2020
Szabo Henrik Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/177/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.12.2022
Pavlovič Jozef Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/306/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz20.12.2022
FEMINIA Family s.r.o. Konkurz č. 31K/66/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz26.01.2023
Mihok Roman Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/445/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.01.2019
LAMDA-MODRA spoločnosť s r.o. Konkurz č. 4K/79/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz31.12.2011
Tampel Milena Ana Konkurz č. 2K/39/2015 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.09.2015
AT PRIMA, s. r. o. Konkurz č. 8K/55/2016 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.01.2017