Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Dubjel Slavomír, JUDr. (S1390)

Dubjel Slavomír, JUDr. (S1390)

Značka správcu:
S1390
Dátum narodenia:
23.10.1982
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
23.02.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Puškinova 16, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
pravneporadenstvo@gmail.com, 0908 313 992
Priradené konania (28):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Štefan Hermanovský - FIRMA HERM Konkurz č. 2K/5/2006 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
Kurej Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/351/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.04.2023
Medvedz Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2018 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi20.01.2018
Kura Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/376/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.09.2022
Tancoš Dušan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/528/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz30.12.2022
Tokár František Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/133/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.05.2023
Hangurbadžová Kvetoslava Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/201/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.08.2023
Web shops nl, s.r.o. Konkurz č. 1K/28/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz09.09.2023
CATERING JAMAR s.r.o. Konkurz č. 1K/5/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.02.2024
Bandyová Laura Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/46/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.03.2024