Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Košara Matúš, JUDr. (S1395)

Košara Matúš, JUDr. (S1395)

Značka správcu:
S1395
Dátum narodenia:
27.09.1980
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.03.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
kosara@ak-birosova.sk, 0903 830 450, 032/6513811
Priradené konania (23):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Vinterová Monika Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/66/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz13.03.2018
Kukučka Vladimír Oddlženie - Splátkový kalendár č. 38OdS/16/2018 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi17.07.2018
Gross Mário Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/491/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz24.07.2019
Heráková Zdeňka Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/701/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz27.11.2019
Caňová Václava Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/733/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz29.11.2019
Čertíková Michaela Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/754/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.11.2019
Popescová Lívia Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/698/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz05.12.2019
Lackóová Anita Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/788/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz06.12.2019
Rác Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/827/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz11.12.2019
Baláž Štefan Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/836/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.12.2019