Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Košara Matúš, JUDr. (S1395)

Košara Matúš, JUDr. (S1395)

Značka správcu:
S1395
Dátum narodenia:
27.09.1980
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.03.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
kosara@ak-birosova.sk, 0903 830 450, 032/6513811
Priradené konania (25):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Uherová Mariana, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/187/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz09.12.2017
Vinterová Monika Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/66/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz13.03.2018
Bogdán Július Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/145/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.05.2018
Kukučka Vladimír Oddlženie - Splátkový kalendár č. 38OdS/16/2018 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi17.07.2018
Bundilová Jana Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/432/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.11.2018
Hodulíková Leona Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/593/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz16.01.2019
Vičan Viktor Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/99/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz05.04.2019
Galandáková Lenka Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/263/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz16.05.2019
Pihíková Sidónia Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/384/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.06.2019
Machara Michal Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/406/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz02.07.2019