Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Košara Matúš, JUDr. (S1395)

Košara Matúš, JUDr. (S1395)

Značka správcu:
S1395
Dátum narodenia:
27.09.1980
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.03.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
kosara@ak-birosova.sk, 0903 830 450, 032/6513811
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
GENESIS - SOEX SK, s.r.o. v konkurze Konkurz č. 29K/19/2010 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz07.05.2010
Kubovič Ján Iné č. 29NcKR/1/2015 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia11.07.2016
Kovalovský Tibor Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/117/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.03.2020
Neupauerová Anna Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/225/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.05.2020
Vyhnát Pavol Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/327/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz06.08.2020
Pihík Róbert Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/375/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.09.2020
Čangelová Naďa Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/412/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz19.10.2020
Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze Konkurz č. 28K/6/2013 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz26.02.2013
LA SANTÉ, s.r.o. v konkurze Konkurz č. 38K/70/2015 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz26.01.2016
CINEMA NOVÉ MESTO, s. r. o. Konkurz č. 38K/29/2019 Okresný súd TrenčínZačaté konkurzné konanie04.01.2020