Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Sitko Jozef, JUDr. Ing. (S1401)

Sitko Jozef, JUDr. Ing. (S1401)

Značka správcu:
S1401
Dátum narodenia:
21.04.1960
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.03.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovensko
Kontakty:
jozefsitko@gmail.com, 0903 377 979
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Anguš Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/956/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.01.2020
Demeter Martin Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/228/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.01.2020
Mišalková Ružena Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz30.03.2022
Boldyová Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/200/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.07.2023
Červeňák Andrej Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/244/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.08.2023
Pešta Róbert Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/304/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.09.2023
Web Shops pl, s.r.o. Konkurz č. 2K/38/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.12.2023
Mirgová Lenka Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/56/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.03.2024
SOPKO Slavomír Oddlženie - Splátkový kalendár č. 6OdS/2/2024 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.04.2024
MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o. Konkurz č. 1K/78/2009 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015