Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Licitor recovery k. s. (S1388)

Licitor recovery k. s. (S1388)

Značka správcu:
S1388
IČO:
45393486
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.02.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
msustek@licitor.sk, 041 763 22 34, 0905 447 835
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovensko
Kontakty:
mjaros@licitor.sk, 0915 781 685
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Skuteckého 6, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
pkurimsky@licitor.sk, 0907/834 763
Priradené konania (46):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kysucká Anna Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/1/2018 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi20.03.2018
Laco Ján Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/2/2019 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.03.2019
Labaj Miloš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/24/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.07.2017
Harušťák Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/483/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.01.2020
Krajčíková Jana Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/290/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz25.05.2019
Majerníková Ľubica Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/896/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz03.01.2020
Komár Patrik Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/950/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz11.01.2020
Valter Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/41/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz08.02.2020
Hoffman Štefan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/75/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz27.02.2020
Píš Július Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/87/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz03.03.2020