Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Licitor recovery k. s. (S1388)

Licitor recovery k. s. (S1388)

Značka správcu:
S1388
IČO:
45393486
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.02.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
msustek@licitor.sk, 041 763 22 34, 0905 447 835
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovensko
Kontakty:
mjaros@licitor.sk, 0915 781 685
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Skuteckého 6, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
pkurimsky@licitor.sk, 0907/834 763
Priradené konania (30):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Váradi Štefan Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/675/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.07.2019
Machavová Daša Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/438/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.10.2020
Lupták Branislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/501/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.11.2020
Gašparová Nataša Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/460/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.10.2020
Buriánský Gustav Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/275/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.11.2020
Valter Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/41/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz08.02.2020
Husárová Erika Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/222/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.05.2020
Šaraiová Paula Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/369/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.09.2020
Maťo Mario Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/427/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz29.10.2020
Fraňová Eva Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/467/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.11.2020