Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Licitor recovery k. s. (S1388)

Licitor recovery k. s. (S1388)

Značka správcu:
S1388
IČO:
45393486
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.02.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
msustek@licitor.sk, 041 763 22 34, 0905 447 835
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovensko
Kontakty:
mjaros@licitor.sk, 0915 781 685
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Skuteckého 6, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
pkurimsky@licitor.sk, 0907/834 763
Priradené konania (32):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kysucká Anna Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/1/2018 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi20.03.2018
Harušťák Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/483/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.01.2020
Laco Ján Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/2/2019 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.03.2019
Buriánský Gustav Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/275/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.11.2020
Váradi Štefan Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/675/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.07.2019
Kosťun Milan Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/388/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz04.03.2021
Borák Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/24/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz21.10.2020
Gašparová Nataša Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/460/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.10.2020
Lupták Branislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/501/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.11.2020
Tencerová Jaroslava Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/486/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz24.11.2020