Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Morochovič Martin, JUDr. (S1407)

Morochovič Martin, JUDr. (S1407)

Značka správcu:
S1407
Dátum narodenia:
11.12.1978
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
23.03.2010
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravca.morochovic@gmail.com, 0908/331 759
Priradené konania (1):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Šmelková Hedviga Konkurz č. 30K/21/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.07.2015