Nagy Roman, Mgr. (S1410)

Značka správcu:
S1410
Dátum narodenia:
14.12.1982
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
25.03.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Akademická 4, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
nagy.spravca@gmail.com, 037/6522705, 0907 103 871
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Rusnák Viola Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/130/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.08.2019
Kráľová Ľudmila Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/169/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz24.08.2019
Filipek Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/223/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.11.2019
Nagyová Eva Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/242/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.12.2019
Bakaj Štefan Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/269/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.12.2019
Döme Vojtech Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/14/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.02.2020
Kotlár Roman Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/89/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.04.2020
Rešetka Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/111/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.05.2020
Agh Martin Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/133/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.05.2020
Lukáč Milan Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/142/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz26.05.2020