Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1405)

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1405)

Značka správcu:
S1405
IČO:
36866555
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.03.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
sekretariat@spravcovska.sk, 048/419 53 86
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Tatranská 300/8, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
sekretariat@spravcovska.sk, 0910/829 363
Priradené konania (45):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jakab Karol Konkurz č. 1K/47/2008 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.03.2009
"Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Domaniža - v likvidácii" Konkurz č. 51K/142/1995 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.08.1997
INTERWOOD, a.s. Konkurz č. 28K/17/2005 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia18.04.2005
Szabová Jarmila Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/153/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.03.2018
Turaz Roman Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/201/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz22.03.2018
Puška Roman Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/246/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.04.2018
Bellayová Monika Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/486/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz06.05.2021
Vetrák Štefan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/1/2020 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi25.04.2020
Hajek Dušan Oddlženie - Konkurz č. B1-4OdK/137/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz18.02.2021
Korbeľová Lucia Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/89/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.03.2024