Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1405)

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (S1405)

Značka správcu:
S1405
IČO:
36866555
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.03.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
sekretariat@spravcovska.sk, 048/419 53 86
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Tatranská 300/8, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
sekretariat@spravcovska.sk, 0910/829 363
Priradené konania (51):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Bellayová Monika Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/486/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.05.2021
Jakab Karol Konkurz č. 1K/47/2008 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.03.2009
Vaško Karol Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/26/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz03.02.2022
Rosinová Jana Oddlženie - Splátkový kalendár č. 38OdS/8/2022 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.06.2022
Baláž Pavol Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/261/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz05.08.2022
Vargová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/24/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz04.03.2023
Meliš Jozef Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/51/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz16.03.2023
Bundálová Adriana Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/63/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz25.03.2023
"Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Domaniža - v likvidácii" Konkurz č. 51K/142/1995 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.08.1997
INTERWOOD, a.s. Konkurz č. 28K/17/2005 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia18.04.2005