Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Prvá arbitrážna k.s. (S1429)

Prvá arbitrážna k.s. (S1429)

Značka správcu:
S1429
IČO:
36795364
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.04.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Križkova 9, 811 04 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
Priradené konania (66):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Budulov Konkurz č. 2K/74/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia01.06.2000
Virostková Slavka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/134/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.10.2019
Kordulák Jaroslav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/2/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.07.2017
Daridová Anna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/211/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.08.2017
Pasternáková Renáta Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/12/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.02.2020
Polča Bohuš Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/69/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.02.2020
Bilá Darina Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/73/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.02.2020
Andrejkovičová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/101/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.02.2020
Bačkaj Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/899/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.01.2020
Goga Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/937/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.01.2020