Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Prvá arbitrážna k.s. (S1429)

Prvá arbitrážna k.s. (S1429)

Značka správcu:
S1429
IČO:
36795364
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.04.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Poľná 8, 934 03 Levice, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk, 0910/790 006
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Kendice 390, 082 01 Kendice, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk
Priradené konania (63):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Budulov Konkurz č. 2K/74/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia01.06.2000
Virostková Slavka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/134/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.10.2019
Teplicová Emília Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/25/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.12.2019
Kurej Daniel Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/307/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.08.2020
Horvát Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/34/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.02.2021
Goroľ Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/320/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.01.2021
Hlaváč Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/398/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.11.2020
Hrášková Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/277/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.09.2021
Ferko Marek Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/240/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.08.2021
Zuskáč Ondrej Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/161/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.08.2021