Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Prvá arbitrážna k.s. (S1429)

Prvá arbitrážna k.s. (S1429)

Značka správcu:
S1429
IČO:
36795364
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.04.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Poľná 8, 934 03 Levice, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk, 0910/790 006
Priradené konania (52):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Budulov Konkurz č. 2K/74/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia01.06.2000
Virostková Slavka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/134/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.10.2019
Kordulák Jaroslav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/2/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.07.2017
Daridová Anna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/211/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.08.2017
MEANDER PARK, s.r.o. "v konkurze" Reštrukturalizácia č. 2R/3/2010 Okresný súd Banská BystricaPovolená reštrukturalizácia09.11.2010
BRETOIL, s.r.o. Reštrukturalizácia č. 1R/7/2014 Okresný súd Banská BystricaPovolená reštrukturalizácia10.10.2014
Radičová Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/932/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.10.2019
Koreš Andrej Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1102/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.12.2019
Biely Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/289/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.05.2020
Vizmüllerová Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/405/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.09.2020