Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Prvá arbitrážna k.s. (S1429)

Prvá arbitrážna k.s. (S1429)

Značka správcu:
S1429
IČO:
36795364
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.04.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Poľná 8, 934 03 Levice, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk, 0910/790 006
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Kendice 390, 082 01 Kendice, Slovensko
Kontakty:
info@prvaarbitrazna.sk
Priradené konania (56):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Budulov Konkurz č. 2K/74/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia01.06.2000
Virostková Slavka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/134/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.10.2019
Teplicová Emília Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/25/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.12.2019
Kotek Peter Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/364/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.12.2019
Maras Pavol Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/482/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.01.2020
Pecha Dušan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/28/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.02.2020
Ferenc Dušan Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/76/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz31.03.2020
Puška Šimon Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/100/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.05.2020
Gajdoš Adam Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/149/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.07.2020
Rigo Imrich Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/126/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz17.07.2020