Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Bružeňáková Anna, Ing. (S1450)

Bružeňáková Anna, Ing. (S1450)

Značka správcu:
S1450
Dátum narodenia:
04.05.1970
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
23.06.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
abruzenakova@gmail.com, 0905 434 322
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čižmárik Boris Konkurz č. B1-6K/9/2007 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz25.03.2007
Zeman Ján Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/403/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.10.2019
Danihelová Renáta Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/3/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz13.07.2022
Czibor Štefan Oddlženie - Splátkový kalendár č. B1-31OdS/2/2022 Mestský súd Bratislava IIIPoskytnutá ochrana pred veriteľmi25.02.2023
Chrupková Silvia Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/178/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz17.01.2024
Kuželová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/216/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz27.01.2024
Grundzová Ružena Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/25/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz29.02.2024
A. J. Secret Consulting, s.r.o. Konkurz č. B1-3K/26/2013 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz16.07.2013
B.P.B. spol. s r. o. Konkurz č. B1-3R/2/2013 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz14.06.2013
SANPARK, s.r.o. Konkurz č. B1-3K/39/2014 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.09.2014