Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Bružeňáková Anna, Ing. (S1450)

Bružeňáková Anna, Ing. (S1450)

Značka správcu:
S1450
Dátum narodenia:
04.05.1970
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
23.06.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
abruzenakova@gmail.com, 0905 434 322
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čižmárik Boris Konkurz č. 6K/9/2007 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.03.2007
Kodaj Jaromír Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/118/2021 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.03.2023
Danihelová Renáta Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/3/2022 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.07.2022
Czibor Štefan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/2/2022 Mestský súd Bratislava IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi25.02.2023
Kačová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/45/2023 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.05.2023
Rigóová Kristína Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/98/2023 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.05.2023
Zeman Ján Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/403/2019 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz03.10.2019
A. J. Secret Consulting, s.r.o. Konkurz č. 3K/26/2013 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.07.2013
HB - NÁRADIE, spol. s r.o. Konkurz č. 2K/39/2013 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.10.2013
SANPARK, s.r.o. Konkurz č. 3K/39/2014 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.09.2014