Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Bružeňáková Anna, Ing. (S1450)

Bružeňáková Anna, Ing. (S1450)

Značka správcu:
S1450
Dátum narodenia:
04.05.1970
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
23.06.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
abruzenakova@gmail.com, 0905 434 322
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Vanák Martin Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/88/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz27.10.2020
Božik Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/110/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.12.2020
Gaši Fehmi Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/68/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz05.08.2021
Pastucha Štefan Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/80/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.08.2021
Pilo Alexander Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/26/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.11.2021
Derzsi Peter Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/48/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.01.2022
Zeman Ján Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/403/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz03.10.2019
A. J. Secret Consulting, s.r.o. Konkurz č. 3K/26/2013 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.07.2013
HB - NÁRADIE, spol. s r.o. Konkurz č. 2K/39/2013 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.10.2013
SANPARK, s.r.o. Konkurz č. 3K/39/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.09.2014