Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Pohovej Michal, JUDr. (S1462)

Pohovej Michal, JUDr. (S1462)

Značka správcu:
S1462
Dátum narodenia:
09.03.1981
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
15.07.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
mpohovej@gmail.com, 02/52496532
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Bödi Andrej Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/16/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.06.2017
Getler Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/185/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.06.2018
Kobelár Ján Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/478/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.01.2019
Dubecová Dana Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/49/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.03.2019
Holeček Milan Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/107/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.05.2019
Boleček Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/244/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.08.2019
Čermák Andrej Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/262/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.09.2019
Kratochvíl Anton Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/356/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.09.2019
Danihelová Judita Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/407/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.10.2019
ARCHITECH GROUP, a.s. Konkurz č. 3K/84/2012 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz24.01.2013