Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská insolvenčná k.s. (S1552)

Slovenská insolvenčná k.s. (S1552)

Značka správcu:
S1552
IČO:
47234440
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
28.07.2011
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Párovská 26, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
slovenska.insolvencna@gmail.com, 0944/306 156
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lőrinczová Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/127/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.08.2019
Pobuda Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/146/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.08.2019
Mériová Eva Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/172/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.09.2019
Kovács Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/161/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz21.08.2019
Gyulaiová Sandra Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/164/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz27.08.2019
Bene Ján Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/184/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz06.09.2019
Oláh Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/185/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.09.2019
Nagyová Anna Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/197/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz21.09.2019
Munková Monika Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/205/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz24.09.2019
Gálik Marián Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/22/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz16.04.2019