SKKS, k.s. (S1459)

Značka správcu:
S1459
IČO:
36868671
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
07.07.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
A. Kmeťa 357/1, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Kontakty:
skks.spravca@gmail.com, 0911/628 777
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Turaz Ľubomír Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/1/2017 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.04.2017
Kučera Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/554/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz16.08.2019
Štefánik Juraj Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/445/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz11.01.2024
Pecháč Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/8/2024 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz25.01.2024
Minárik Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/27/2024 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz09.02.2024
Vlado Andrej Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/53/2024 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz19.03.2024
Toráčová Júlia Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/82/2024 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.03.2024
Ševčík Miroslav Iné č. 28NcKR/1/2012 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
TSinvest s.r.o. v konkurze Konkurz č. 29R/2/2012 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz03.08.2012
H.C.K. GROUP, s.r.o. v konkurze Konkurz č. 28K/8/2013 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.07.2013