Konkurzy, k.s. (S1494)

Značka správcu:
S1494
IČO:
36869678
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
11.11.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko
Kontakty:
dkkonkurzy@gmail.com, 0902/228 515
Priradené konania (20):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lietavcová Jana Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/114/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz05.06.2018
Vlkolaček Radovan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/9/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.01.2020
Purek Andrej Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/42/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.02.2020
Weiss Iľja Konkurz č. 2K/4/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz04.05.2021
Zubaj Jaroslav Konkurz č. 3K/11/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz31.08.2021
MB sofi, s.r.o. Konkurz č. 3K/15/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz25.08.2021
Horník Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/108/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.10.2021
Mišúr Marcel, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/121/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz29.11.2022
Montáže PSV a.s. Konkurz č. 39K/7/2003 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia11.05.2005
Dorotková Michaela Konkurz č. 3K/8/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.04.2023