Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Adamcová Janette, Mgr. (S1504)

Adamcová Janette, Mgr. (S1504)

Značka správcu:
S1504
Dátum narodenia:
21.07.1971
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.12.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovensko
Kontakty:
janetteadamcova@hotmail.com, 0907 788 053
Priradené konania (44):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Krajčík Marián Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/243/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz20.05.2020
Minárech Miloš Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/81/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz06.05.2021
Horvard Ján Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/164/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz20.07.2021
Jančich Peter Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/173/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz21.05.2022
Václav Pavol Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/5/2022 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi24.06.2022
Kohútová Mária Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/235/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.07.2022
Tománek Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/295/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz26.08.2022
Šándor Radoslav Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/329/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.09.2022
Štefundová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/358/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.10.2022
Zámková Irena Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/365/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.10.2022