Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Duhoň Peter, Ing. (S1479)

Duhoň Peter, Ing. (S1479)

Značka správcu:
S1479
Dátum narodenia:
27.04.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.10.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca, Slovensko
Kontakty:
duhon@adinvestment.sk, 0917 653 986
Priradené konania (39):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kabil Ruth Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/5/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.05.2018
Sztankayová Božena Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/28/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.02.2018
Pecha Ján Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/82/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.03.2018
Pamulová Judita Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/97/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.03.2018
Ondíková Marta Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/132/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.04.2018
Kironská Ľudmila, MUDr. Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/168/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.05.2018
DALPASOVÁ Alžbeta Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/5/2018 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi01.06.2018
Damko Marek Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/238/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.06.2018
Sabolčák Michal Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/143/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.06.2018
Kušlita Martin Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/266/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.07.2018