Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Duhoň Peter, Ing. (S1479)

Duhoň Peter, Ing. (S1479)

Značka správcu:
S1479
Dátum narodenia:
27.04.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.10.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca, Slovensko
Kontakty:
duhon@adinvestment.sk, 0917 653 986
Priradené konania (26):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Rajňačková Michaela Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/14/2017 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz22.06.2017
Walterstein Kristián Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/30/2017 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz19.07.2017
Mihaliková Eva Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/48/2017 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz09.08.2017
Štefanik Ondrej Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/133/2017 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz06.01.2018
Sztankayová Božena Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/28/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz15.02.2018
DALPASOVÁ Alžbeta Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/5/2018 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi01.06.2018
Kušlita Martin Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/266/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz17.07.2018
Tokárová Viera Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/281/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz21.07.2018
Dzurendová Tatiana Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/309/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz02.08.2018
Koval Maroš Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/326/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz17.08.2018