Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kirňak Martin, JUDr. (S1498)

Kirňak Martin, JUDr. (S1498)

Značka správcu:
S1498
Dátum narodenia:
11.06.1980
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
08.12.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Vajanského 43, 08001 Prešov, Slovensko
Kontakty:
spravca.kirnak@gmail.com, 0905/613584
Priradené konania (34):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kvašňák Vojtech Iné č. 2NcKR/1/2010 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.12.2015
Ing. Jozef Kurila - KUSING Konkurz č. 2K/19/2009 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
Dochan Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/356/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.07.2018
Smolejová Marie Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/236/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.09.2019
Molitorisová Mária Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/272/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.05.2019
Kožiaková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/291/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.05.2019
Holub Milan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/453/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.06.2019
Bartko Milan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/670/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.09.2019
Guman Jozef Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/724/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.09.2019
Strišovský Peter Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/838/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.12.2019