Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. (S1514)

BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. (S1514)

Značka správcu:
S1514
IČO:
45948496
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.02.2011
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
blspravca@gmail.com, 0908/573034
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Palackého 102/31, 91101 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
blspravca@gmail.com, 0908/573 033
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lenharčík Vladimír Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/330/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz07.02.2023
Greguš Roman Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/165/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz16.01.2024
Hydropool Slovakia s.r.o. Konkurz č. 21K/41/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz05.12.2023
Hladík Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/220/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.01.2024
Hrbáček Peter Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/3/2024 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz25.01.2024
Števčík Juraj Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/38/2024 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz17.02.2024
Matejka Juraj Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/440/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz11.01.2024
Uvírová Annamária, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/362/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.11.2023
Company 1 s.r.o. Konkurz č. 38K/9/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz13.05.2023
Torák Anton Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/6/2023 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.10.2023