Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Janšo Daniel, JUDr. (S1500)

Janšo Daniel, JUDr. (S1500)

Značka správcu:
S1500
Dátum narodenia:
16.09.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
09.12.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
reallux@reallux.sk, 0903 802 199
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o. Konkurz č. 47K/432/1998 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.12.1999
Hrmová Anna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/349/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.11.2017
Oláhová Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/91/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.10.2018
Kováčová Magdalena Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/418/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.05.2018
Simanová Eva Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/580/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.07.2018
Magula Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/602/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.07.2018
Juríček Andrej Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/995/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.10.2018
Koštová Mariana Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/975/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.10.2018
Recová Mária Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1036/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.11.2018
Kňažko Viktor Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1047/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.11.2018