Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Janšo Daniel, JUDr. (S1500)

Janšo Daniel, JUDr. (S1500)

Značka správcu:
S1500
Dátum narodenia:
16.09.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
09.12.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
reallux@reallux.sk, 0903 802 199
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Štolc Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/540/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.02.2020
Pozemné stavby - NOVOPS, s.r.o. Konkurz č. 47K/432/1998 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.12.1999
Hrašková Lýdia Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/461/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.05.2019
Toholová Daniela Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/6/2019 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi06.09.2019
Faťarová Mária Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/910/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.09.2019
Matiašková Anna Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1237/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.01.2020
Gašpar Roman Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/208/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.04.2020
Marek Miloš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/250/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.04.2020
Kondač Marek Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/323/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.06.2020
Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze" Konkurz č. 2K/66/2011 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz02.03.2012