Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Janšo Daniel, JUDr. (S1500)

Janšo Daniel, JUDr. (S1500)

Značka správcu:
S1500
Dátum narodenia:
16.09.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
09.12.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
reallux@reallux.sk, 0903 802 199
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hrmová Anna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/349/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.11.2017
Kudráč Ján Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/15/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.01.2019
Pastierová Jana Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/215/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.03.2019
Hrašková Lýdia Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/461/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.05.2019
Cibuľa Ivan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/687/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.07.2019
Gál Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/711/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz25.07.2019
Botoš Eugen Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/755/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.08.2019
Kovács Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/803/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.08.2019
Siakeľová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/865/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.09.2019
Toholová Daniela Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/6/2019 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi06.09.2019