Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Szabóová Zuzana, JUDr. (S1525)

Szabóová Zuzana, JUDr. (S1525)

Značka správcu:
S1525
Dátum narodenia:
04.12.1973
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.03.2011
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, Slovensko
Kontakty:
szaboova.spravca@gmail.com, 0948 097 397
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Farkašová Bronislava Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/91/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.07.2019
Klimák Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/145/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.08.2019
Barkóczy Anton Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/209/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz04.09.2020
Vanek Vojtech Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/263/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.11.2020
Kecskés Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/268/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.11.2020
Drešková Mária Oddlženie - Splátkový kalendár č. 29OdS/5/2020 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.12.2020
Fogada Filip, Bc. Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/289/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.12.2020
Bernát Marián Konkurz č. 32K/80/2012 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.03.2013
Nehezová Anna Konkurz č. 31K/15/2013 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.08.2013
Gažo Miroslav Konkurz č. 32K/28/2014 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.10.2014