Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > 1. KONKURZNÁ SPRÁVCOVSKÁ, k.s. (S1517)

1. KONKURZNÁ SPRÁVCOVSKÁ, k.s. (S1517)

Značka správcu:
S1517
IČO:
36868990
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.02.2011
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Nábrežie A. Stodolu 1681/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Kontakty:
0917 789 342
Priradené konania (0):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Nepriradené