Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (24):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Bučková Soňa Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/103/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.02.2018
Harman Ján Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/4/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.12.2022
Murínová Jana Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/485/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.12.2017
Czinová Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/68/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.07.2021
Tichý František Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/243/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.08.2021
Janíček Rastislav Konkurz č. 9K/3/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.03.2022
Kováč Igor Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/79/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.04.2022
Kolková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/154/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz02.08.2022
Bukajová Lenka Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/141/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.08.2022