Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Bučková Soňa Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/103/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.02.2018
Molnár Péter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/27/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.05.2019
Murínová Jana Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/485/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.12.2017
Szabóová Renáta Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/66/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz17.03.2020
Šárkőzy Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/244/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.10.2020
Gulik Juraj Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/77/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.04.2021
Haxerová Marta Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/53/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.04.2021
Zuberníková Terézia Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/79/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.05.2021
Čikel Marián Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/90/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.06.2021