Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, advokacia@advokacia.biz, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Vančík Emil Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/96/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz15.11.2018
Molnár Péter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/27/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.05.2019
Štramský Štefan Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/76/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz15.06.2019
Kukučka Jozef Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/119/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz31.07.2019
Gregora Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/176/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.09.2019
Meliš Gabriel Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/164/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.08.2019
Haulíková Adriana, Bc. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 27OdS/4/2019 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.09.2019
Puskailer Peter Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/202/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.09.2019
Sárközi Alexander Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/204/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz24.09.2019