Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, advokacia@advokacia.biz, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (32):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Murínová Jana Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/485/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.12.2017
Bučková Soňa Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/103/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.02.2018
Ďurčok Marián Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1184/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.12.2019
Nejepinská Anna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1155/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.12.2019
Kubaliaková Erika Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1078/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.12.2019
Kret Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1127/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz18.12.2019
Herceg Jozef Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/973/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.12.2019
Kalajová Zlatica Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1006/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.12.2019
Csonková Erika Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1229/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz15.01.2020