Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (28):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Bučková Soňa Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/103/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.02.2018
Bartošová Zdenka Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/217/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.08.2021
Tichý František Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/243/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.08.2021
Murányiová Judita Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/282/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.09.2021
Šárkőzy Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/244/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.10.2020
Čengelová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/155/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz31.08.2021
Šrajerová Eva Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/169/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.09.2021
Morvaiová Andrea Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/190/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz17.09.2021
Czina Štefan Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/197/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.09.2021