Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (27):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Bučková Soňa Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/103/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.02.2018
Tichý František Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/243/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.08.2021
Šrajerová Eva Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/169/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.09.2021
Szabó Štefan Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/244/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.01.2022
Slamka Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/17/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.02.2022
Paradi Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 29OdS/1/2022 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi01.03.2022
Paradiová Viola Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/1/2022 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi24.02.2022
Rafael Juraj Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/51/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.03.2022
Kováč Igor Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/79/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.04.2022