Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (29):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Bučková Soňa Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/103/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.02.2018
Srnka Filip Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/468/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.12.2021
Balog Róbert Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/290/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.09.2021
Bartošová Zdenka Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/217/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.08.2021
Tichý František Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/243/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.08.2021
Gulik Juraj Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/77/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.04.2021
Haxerová Marta Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/53/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.04.2021
Čikel Marián Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/90/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.06.2021
Czinová Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/68/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.07.2021