Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, advokacia@advokacia.biz, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (35):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Murínová Jana Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/485/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.12.2017
Boroš Oto Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/186/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.03.2020
Profektuš Slavomír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/42/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.02.2020
Gašpar Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/143/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz19.03.2020
Málik Róbert Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/111/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.02.2020
Čomborová Alica Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/3/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.01.2020
Kret Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1127/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz18.12.2019
Ďurčok Marián Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1184/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.12.2019
Šarközyová Tatiana Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/30/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.02.2020