Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, advokacia@advokacia.biz, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (25):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. 3K/23/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.06.2011
Gregora Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/176/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.09.2019
Križan František Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.01.2020
Gregorová Monika Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/25/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.02.2020
Ladický Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/38/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz13.02.2020
Szabóová Renáta Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/66/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz17.03.2020
Bihari Roman Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/111/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.05.2020
Baláž Patrik Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/190/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz29.07.2020
Handzuš Peter Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/198/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.08.2020
Košán Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/212/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz04.09.2020