Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

ADVO INSOLVENCY, k. s. (S1604)

Značka správcu:
S1604
IČO:
46772910
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.08.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@insolvency.sk, 037/7414717
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bb@insolvency.sk, 0905/773 066
Priradené konania (28):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TABAKOLAND, a.s. Konkurz č. B1-3K/23/2011 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz22.06.2011
Dráb Ján Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/55/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz15.08.2023
Bartoš Adrián Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/292/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz25.07.2023
Bodnárová Viera Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/261/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.07.2023
Gilk Michal Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/117/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.04.2023
Murínová Jana Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/485/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.12.2017
Šimunek Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/231/2022 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz09.11.2022
Hugyec Anna Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/9/2022 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.12.2022
Vajda Roman Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/48/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.03.2023
Pechovská Silvia Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/77/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz18.05.2023