Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > AB restructuring k. s. (S1611)

AB restructuring k. s. (S1611)

Značka správcu:
S1611
IČO:
47241608
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
11.10.2012
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Dostojevského 19, 811 09 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
abrestructuring@gmail.com, 02/52454130
Priradené konania (0):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Nepriradené