Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Hutňanová Ivana, JUDr. (S1616)

Hutňanová Ivana, JUDr. (S1616)

Značka správcu:
S1616
Dátum narodenia:
04.02.1973
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
09.01.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Krížna 17D, 81107 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
ivahut@gmail.com, 0903 447 704
Priradené konania (7):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Dvorský Igor Konkurz č. 2K/14/2015 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.04.2015
Bahíková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/96/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.11.2017
Vašková Monika, Mgr. Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/19/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz08.02.2019
Cerková Jana Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/368/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz26.09.2019
Čakloš Alexander Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/452/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.11.2019
Nagy Andrej Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/15/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.02.2020
Daniel Ján Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/81/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.05.2020