Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Miľanová Natália, Mgr. (S1646)

Miľanová Natália, Mgr. (S1646)

Značka správcu:
S1646
Dátum narodenia:
06.09.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
07.06.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
natalia.milanova@gmail.com, 0902 061 491
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Maás Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.06.2017
Korimová Mária Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/989/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.10.2018
Krištofová Jana Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/9/2019 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.10.2019
Bartoš Ján Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/113/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.06.2021
Harvan Matúš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/38/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.02.2024
Kalaš Nikolas Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/60/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.03.2024
Miadok Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/112/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.04.2024
Kaločajová Mária Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/149/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.05.2024