Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Miľanová Natália, Mgr. (S1646)

Miľanová Natália, Mgr. (S1646)

Značka správcu:
S1646
Dátum narodenia:
06.09.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
07.06.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
natalia.milanova@gmail.com, 0902 061 491
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Maás Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.06.2017
Korimová Mária Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/989/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.10.2018
Krištofová Jana Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/9/2019 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.10.2019
Bartoš Ján Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/113/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.06.2021
Koža Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/314/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.10.2021
Schinglerová Mária Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/457/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz18.12.2021
Tóth Norbert Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/45/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.03.2023
Hricová Slávka Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/83/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.03.2023
Sabo Erik Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/154/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.05.2023
Baláž Imrich Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/164/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.05.2023