KONRES k. s. (S1651)

Značka správcu:
S1651
IČO:
47249005
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.08.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
konres@konres.sk, 055/671 0001
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
konres@konres.sk, 0905/954 242
Priradené konania (50):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kobolka Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/44/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.08.2017
Marčeková Iveta, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/7/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.06.2017
Liďák Radoslav Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/11/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.01.2018
Végsö Július Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/105/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.04.2018
Kušniráková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/290/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz07.09.2018
Salayová Beata Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/338/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.09.2018
Danihelová Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/446/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.01.2019
Leitmannová Alena Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/483/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.01.2019
Godányová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/42/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz26.02.2019
Danielová Jana Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/117/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.05.2019