KONRES k. s. (S1651)

Značka správcu:
S1651
IČO:
47249005
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.08.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
konres@konres.sk, 055/671 0001
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
konres@konres.sk, 0905/954 242
Priradené konania (48):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kriváková Martina Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/371/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.12.2020
Priam Nikolett, MUDr. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 26OdS/4/2020 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi29.04.2020
Bartošová Šarlota Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/286/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.09.2020
Csordás Peter Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/307/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.10.2020
Dávid Ernest Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/325/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.11.2020
Schwartz Valter Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/244/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.07.2020
Rumanová Eva Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/264/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.08.2020
Vargová Mária Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/127/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.04.2020
Marčeková Iveta, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/7/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.06.2017
Salayová Beata Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/338/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.09.2018