Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Aksamit Martin, JUDr. (S1659)

Aksamit Martin, JUDr. (S1659)

Značka správcu:
S1659
Dátum narodenia:
28.06.1979
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.09.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Michalská 14, 811 01 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
aksamit@aksamit.sk, 0911 833 868, 02/592 02 290
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jamriška Ján Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/3/2019 Okresný súd Bratislava IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.06.2019
Kováč Milan Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/231/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.07.2020
Peksa Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/59/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.07.2021
Hamlík Andrej Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/67/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz02.10.2021
Orosi Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/125/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.11.2021
Hajro Adrian Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/152/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.01.2022
IDEA NOVA, s.r.o. Konkurz č. 4K/18/2005 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia04.05.2005
Ľubocká Veronika Konkurz č. 6K/11/2012 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.06.2012
ATRAS Slovaquie, s.r.o. Konkurz č. 3K/1/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz24.04.2014
APPRIORI, s.r.o. Konkurz č. 6K/25/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.09.2017