Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Aksamit Martin, JUDr. (S1659)

Aksamit Martin, JUDr. (S1659)

Značka správcu:
S1659
Dátum narodenia:
28.06.1979
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.09.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Mostová 4, 81102 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
aksamit@aksamit.sk, 0911/833 868, 02/592 02 220
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
IDEA NOVA, s.r.o. Konkurz č. 4K/18/2005 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia04.05.2005
Dibelková Jarmila Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/23/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz04.10.2023
Kudráčová Veronika Oddlženie - Splátkový kalendár č. 24OdS/2/2023 Mestský súd Bratislava IIIPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.08.2023
Bako Milan Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/205/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.01.2024
Fašung Róbert Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/10/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.02.2024
Kovácsová Viera Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/43/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz06.03.2024
Kovács Elemír Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/41/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz15.03.2024
APPRIORI, s.r.o. Konkurz č. B1-6K/25/2017 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz06.09.2017
Eventgenex s. r. o. Konkurz č. B1-26K/6/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz23.09.2023