Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Značka správcu:
S1673
IČO:
47166142
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.11.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
alena.fetkova@skar.eu.sk, 0917/500 894
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
pavol.kubala@skar.eu.sk, 0917 500 895
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
frantisek.gutek@skar.eu.sk, 0903 978 626
Priradené konania (85):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Sedláková Miriama Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/145/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.09.2019
Pužová Ingrida Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/780/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.09.2019
Raček Ladislav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2018 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.02.2018
Bardejovské strojárne a.s. Konkurz č. 1K/29/1993 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.04.1998
Šoltýs Marek Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/276/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz07.05.2019
Dudič František Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/320/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.05.2019
Brija Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/139/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.03.2019
Slišková Mária Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/431/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.08.2018
Šmatár Július Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/553/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.10.2018
Šiváková Věroslava Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/347/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.07.2018