Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Značka správcu:
S1673
IČO:
47166142
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.11.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
alena.fetkova@skar.eu.sk, 0917/500 894
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
pavol.kubala@skar.eu.sk, 0917 500 895
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
frantisek.gutek@skar.eu.sk, 0903 978 626
Priradené konania (62):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Paška Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/155/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.09.2021
Vagenknechtová Zdenka Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/201/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.09.2021
Grancová Štefania Konkurz č. 2K/48/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.12.2015
Oleárnik Matúš Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/159/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.07.2021
Jurmák Dušan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/118/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.06.2021
Jarková Viera Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/156/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.06.2021
Brija Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/139/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.03.2019
Cinová Helena Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/737/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.12.2018
Slišková Mária Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/431/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.08.2018
Raček Ladislav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2018 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.02.2018