Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Značka správcu:
S1673
IČO:
47166142
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.11.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
alena.fetkova@skar.eu.sk, 0917/500 894
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
pavol.kubala@skar.eu.sk, 0917 500 895
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
frantisek.gutek@skar.eu.sk, 0903 978 626
Priradené konania (71):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Velebír Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/547/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.08.2019
Karala Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/388/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.06.2019
Pompová Kristína Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/460/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz27.06.2019
Jankovič Ľuboslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/506/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.07.2019
Cibulec Branislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/855/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.12.2019
Žilka Ján, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/914/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.01.2020
Václavík Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/930/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.01.2020
Kolibáb Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/961/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.01.2020
Godla František Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/963/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.01.2020
Gumanová Mária Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/717/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.09.2019