Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Značka správcu:
S1673
IČO:
47166142
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.11.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Budovateľská 50, 8001 Prešov, Slovensko
Kontakty:
pavol.kubala@skar.eu.sk, 0917 500 895
Priradené konania (88):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Fazekašová Rita Oddlženie - Splátkový kalendár č. B1-4OdS/1/2021 Mestský súd Bratislava IIIPoskytnutá ochrana pred veriteľmi26.05.2023
Laco Karol Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/75/2017 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz10.05.2023
Sláviková Dominika Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/64/2021 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz27.06.2023
Baďurová Martina Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/194/2021 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz27.06.2023
Grebečiová Anna Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/320/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz27.06.2023
Galbová Irena Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/314/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz11.05.2023
Kralovič Patrik Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/245/2021 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz27.06.2023
Tomková Denisa Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/55/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz27.06.2023
Matula Marek Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/106/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz11.05.2023
Ondarišin Matej Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/171/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz11.05.2023