Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Značka správcu:
S1673
IČO:
47166142
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.11.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
alena.fetkova@skar.eu.sk, 0917/500 894
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
pavol.kubala@skar.eu.sk, 0917 500 895
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
frantisek.gutek@skar.eu.sk, 0903 978 626
Priradené konania (54):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Grancová Štefania Konkurz č. 2K/48/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.12.2015
Krajčík Miroslav Iné č. 3NcKR/2/2009 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015
Raček Ladislav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2018 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.02.2018
Lazor Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/103/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.03.2018
Fořtová Martina Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/212/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.07.2018
Polakovič Miloš Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/266/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.08.2018
Slišková Mária Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/431/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.08.2018
Vyletel Jozef Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/436/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.12.2018
Cinová Helena Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/737/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.12.2018
Kopča Pavel Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/30/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.02.2019