Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. (S1673)

Značka správcu:
S1673
IČO:
47166142
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.11.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
pavol.kubala@skar.eu.sk, 0917 500 895
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
frantisek.gutek@skar.eu.sk, 0903 978 626
Priradené konania (58):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Grancová Štefania Konkurz č. 2K/48/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.12.2015
Blanárová Alexandra Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/80/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.01.2023
Ferencová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/541/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.01.2023
Bardejovské strojárne a.s. Konkurz č. 1K/29/1993 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.04.1998
AGW, s.r.o. Konkurz č. 3K/45/2002 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.12.2002
Machatová Blanka Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/271/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.09.2019
Turanský Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/335/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.09.2019
Slezáková Monika Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/23/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.01.2020
Pilová Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/9/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.02.2020
Pecka Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/128/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.06.2020