Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > iTRUSTee Restructuring, k. s. (S1696)

iTRUSTee Restructuring, k. s. (S1696)

Značka správcu:
S1696
IČO:
47254122
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
24.04.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 29, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
matuskova@itrust.sk, 0907/397 703
Priradené konania (20):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ferencová Ilona Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/639/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.01.2023
Redaj Štefan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/91/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz07.09.2017
Polhoš Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/253/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.07.2022
Ritoch Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/3/2022 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.11.2022
Paranič Slavomír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/518/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.12.2022
Packa Juraj Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/12/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.03.2023
Hrubý Michal Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/82/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz07.04.2023
Orečný Zdenko Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/93/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.04.2023
Horváth Martin Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/102/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.04.2023
Sivák Dušan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/117/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.05.2023