Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > iTRUSTee Restructuring, k. s. (S1696)

iTRUSTee Restructuring, k. s. (S1696)

Značka správcu:
S1696
IČO:
47254122
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
24.04.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 29, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
matuskova@itrust.sk, 0907/397 703
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Anna Lukačková Konkurz č. 6K/105/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.07.2009
Kopčák Marián Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/241/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.02.2023
Ritoch Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/3/2022 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.11.2022
Červeňaková Ružena Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/338/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.11.2023
Goga Pavol Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/359/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.12.2023
Dlugoš Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/382/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.01.2024
Cvernová Žaneta Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/17/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz09.02.2024
Horvátová Renáta Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/32/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.02.2024
Kilian Samuel Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/39/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.02.2024
Polhoš Ivan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/49/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz07.03.2024