Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Podhorská Surkošová Katarína, JUDr. (S1271)

Podhorská Surkošová Katarína, JUDr. (S1271)

Značka správcu:
S1271
Dátum narodenia:
17.09.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.12.2008
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
akpodhorska@gmail.com, 0903/550 086
Priradené konania (5):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Koprnová Andrea, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/484/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.01.2020
Daubner Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/129/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.06.2020
Krátka Ingrid Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/168/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz26.06.2020
Botlík Branislav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/161/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz07.07.2020
Feldsam Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/422/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz01.08.2020