Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Beslerová Iveta, Ing. (S1275)

Beslerová Iveta, Ing. (S1275)

Značka správcu:
S1275
Dátum narodenia:
18.09.1961
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
13.01.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, Slovensko
Kontakty:
ivetabeslerova@gmail.com, 0905/642 149
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Rabatin Štefan Konkurz č. 31K/23/2009 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2015
Marián Jusko Konkurz č. 32K/25/2006 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2015
Joni Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/21/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.07.2017
Rošková Zuzana Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/6/2019 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi01.08.2019
Hanko Róbert Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/388/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.01.2021
Szálková Helena Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/18/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz16.02.2021
Ricková Andrea Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/46/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.03.2021
Tkáč Róbert Konkurz č. 31K/19/2013 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.09.2013
Költő Štefan Konkurz č. 31K/41/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.12.2014
Koščo Pavel, Ing. Konkurz č. 26K/32/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.07.2016