Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Gajdošech Ondrej, JUDr. (S1283)

Gajdošech Ondrej, JUDr. (S1283)

Značka správcu:
S1283
Dátum narodenia:
10.04.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.02.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Krmanova 14, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravca.gajdosech@gmail.com, 055/677 14 73
Priradené konania (22):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lakatos Veronika Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/257/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.06.2019
Mižigár Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/3/2019 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi18.06.2019
Gallová Mária Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/500/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz30.11.2019
Bzik Peter, Mgr. Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/364/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz01.01.2020
Tyčová Oľga Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/10/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.01.2020
Kolesár Radoslav Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/23/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.02.2020
Gerenyiová Dana Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/58/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.02.2020
Čisár Pavol Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/18/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.03.2020
Bódy Oto Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/98/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.03.2020
Krähenbielová Jitka, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/131/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz29.04.2020